Lọc sản phẩm
Đèn Led thanh ngoài trời

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 48W
HS-LHT03-48

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 48W HS-LHT03-48
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 48W
Màu sắc ánh sáng: Vàng/RGB

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 36W
HS-LHT03-36

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 36W HS-LHT03-36
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 36W
Màu sắc ánh sáng: Vàng/RGB

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 36W
HS-LHT02-36

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 36W HS-LHT02-36
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 36W
Màu sắc ánh sáng: Vàng/RGB

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 24W
HS-LHT02-24

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 24W HS-LHT02-24
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 24W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/RGB

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 18W
HS-LHT02-18

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 18W HS-LHT02-18
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 24W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/RGB

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 24W
HS-LHT01-24

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 24W HS-LHT01-24
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 24W
Màu sắc ánh sáng: RBG

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 18W
HS-LHT01-18

ĐÈN LED THANH CHIẾU HẮT NGOÀI TRỜI 18W HS-LHT01-18
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 18W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng
Hỗ trợ trực tuyến
0.06330 sec| 2588.344 kb