Lọc sản phẩm
Đèn âm đất

ĐÈN ÂM ĐẤT CHỈ HƯỚNG 2W HS-ADCH

ĐÈN ÂM ĐẤT CHỈ HƯỚNG 2W HS-ADCH
Giá: Liên hệ
Công suất: 2W
Màu sắc ánh sáng: Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT CHỈ HƯỚNG 1W HS-ADCH

ĐÈN ÂM ĐẤT CHỈ HƯỚNG 1W HS-ADCH
Giá: Liên hệ
Công suất: 1W
Màu sắc ánh sáng: Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT 12W
HS-ADH12

ĐÈN ÂM ĐẤT 12W HS-ADH12
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 12W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT 10W
HS-ADH10

ĐÈN ÂM ĐẤT 10W HS-ADH10
Giá: Liên hệ
Công suất: 10W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT 8W
HS-ADH8

ĐÈN ÂM ĐẤT 8W HS-ADH8
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 8W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT 6W
HS-ADH6

ĐÈN ÂM ĐẤT 6W HS-ADH6
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 6W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT 30W
HS-ADTC30

ĐÈN ÂM ĐẤT 30W HS-ADTC30
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 30W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT 15W
HS-ADTC15

ĐÈN ÂM ĐẤT 15W HS-ADTC15
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 15W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT 10W
HS-ADTC10

ĐÈN ÂM ĐẤT 10W HS-ADTC10
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 7W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT 7W
HS-ADTC7

ĐÈN ÂM ĐẤT 7W HS-ADTC7
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 7W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT DÀI 48W
HS-ADD48

ĐÈN ÂM ĐẤT DÀI 48W HS-ADD48
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 48W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT DÀI 24W
HS-ADD24

ĐÈN ÂM ĐẤT DÀI 24W HS-ADD24
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 24W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT DÀI 12W
HS-ADD12

ĐÈN ÂM ĐẤT DÀI 12W HS-ADD12
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 12W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT DÀI 9W
HS-ADD9

ĐÈN ÂM ĐẤT DÀI 9W HS-ADD9
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 9W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN ÂM ĐẤT DÀI 5W
HS-ADD5

ĐÈN ÂM ĐẤT DÀI 5W HS-ADD5
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100-110lm/w
Công suất: 5W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng
Hỗ trợ trực tuyến
0.06518 sec| 2620.18 kb