Lọc sản phẩm
Đèn Led chiếu điểm ngoài trời

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI THẤU KÍNH 10W HS-TK10

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI THẤU KÍNH 10W HS-TK10
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 10W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI THẤU KÍNH 36W HS-TKT36

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI THẤU KÍNH 36W HS-TKT36
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 36W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI THẤU KÍNH 27W
HS-TKT27

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI THẤU KÍNH 27W HS-TKT27
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 27W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI THẤU KÍNH 18W
HS-TKT18

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI THẤU KÍNH 18W HS-TKT18
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 18W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI VUÔNG 36W TKV36

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI VUÔNG 36W TKV36
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 36W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI VUÔNG 24W TKV24

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI VUÔNG 24W TKV24
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 24W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 40W
HS-CDC40

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 40W HS-CDC40
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 40W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 30W
HS-CDC30

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 30W HS-CDC30
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 10W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 20W
HS-CDC20

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 20W HS-CDC20
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 10W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 10W
HS-CDC10

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 10W HS-CDC10
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 10W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 15W
HS-CDC15

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 15W HS-CDC15
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 15W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 24W
HS-CDM24

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 24W HS-CDM24
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 24W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 12W
HS-CDM12

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 12W HS-CDM12
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 12W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 6W
HS-CDM6

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 6W HS-CDM6
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 6W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 48W
HS-CDH48

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NGOÀI TRỜI 48W HS-CDH48
Giá: Liên hệ
Hiệu suất sáng: 100lm/w
Công suất: 48W
Màu sắc ánh sáng: Trắng/ Vàng
Hỗ trợ trực tuyến
0.09814 sec| 2632.398 kb